NOVINKY:

Zásady ochrany osobních údajů na stránkách FOPTO

(V případě potřeby můžete kontaktovat správce nebo zpracovatele osobních údajů prostřednictvím emailu: hribal@ottobock.cz, info@ortotikaprotetika.cz.)

Stanovisko Asociace poskytovatelů zakázkových zdravotnických prostředků k aktivitám AVZP ohrožujícím dostupnost
zdravotnických prostředků!!!

Formální kroky postupně omezují počet vyráběných individuálních ortopedických pomůcek (statistika VZP 2008 - 2014)

(plošné zavádění schvalování RL - významné prodlužení vybavení pacienta pomůckou, kontrola nákladovosti preskripce, zvýšení množství formulářů atd.)

Ve hře je stále legislativní návrh neselektovaného zavedení doplatků (plošně) u všech individuálních ortopedických pomůcek.

(od vzniku republiky 1918 cesta k oddalování se moderní Evropě, kde nejvíce postižení plnou podporu mají)


Federace ortopedických protetiků technických oborů

     Představujeme Vám Federaci ortopedických protetiků technických oborů, jako největší profesní organizaci v České republice. První zmínky o naší organizaci sahají do roku 1969, kdy vznikl nápad založit organizaci technické ortopedické protetiky. Od roku 1971 byla ortopedická protetika organizována pod Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně jako samostatná sekce. Proto jsme mohli v roce 2001 oslavit .již třicáté výročí naší existence. Po změně politického klimatu a rozdělení Československa v roce 1993 existuje společnost jako občanské sdružení v podobě jak jej známe dnes - "Federace ortopedických protetiků technických oborů". Založení organizace je pevně spjato se jménem pana Jaroslava Bůžka, který byl dlouholetým předsedou a duchovním otcem organizace. Společnost organizuje protetiky všech odborností a pořádá dvakrát do roka odborné semináře, které jsou zaměřeny hlavně na nové postupy a materiály. Na našich seminářích přednáší i odborníci z příbuzných oborů a rovněž i odborní lékaři, se kterými při výrobě pomůcek spolupracujeme v rámci léčebných postupů. Během této spolupráce vznikly i nové pomůcky, které jsou užívány i za hranicemi naší republiky a většinou pojmenovány po svých autorech. Dnes jsou všeobecně známy Pavlíkovy třmeny nebo Hanouskův aparát. Obor od samého vzniku spolupracoval s Výzkumným protetickým pracovištěm umístěném v Jedličkově ústavu a zastoupeném Doc.MUDr. Ivanem Hadrabou Csc. Federace ortopedických protetiků má rovněž funkci vzdělávací a je akreditovanou organizací pro pořádání rekvalifikačních kurzů pro tento obor. V rámci vzdělávání jsou vydávány odborné publikace, které jsou přístupné všem členům a zajišťují tak i zlepšování teoretických znalostí v oboru. O aktuálních novinkách informuje členy časopis "Ortopedická protetika", ve kterém jsou publikovány novinky z oboru. Můžete nás se všemi podněty, připomínkami i stížnostmi kontaktovat na adrese: FOPTO z. s., Zápy 160, 250 01, Brandýs nad Labem, CZ tel./fax: +420 233 372 187 nebo +420 220 571 565, e-mail: info@ortotikaprotetika.cz.

Děkuji Vám za váš zájem o naši organizaci a těším se na další spolupráci.

Rudolf Půlpán - prezident společnosti