Obor ortopedická protetika je velmi starý řemeslný obor, který je neobyčejně široký. Kdysi se individuálně zhotovovaly ortopedické pomůcky od protéz - pomůcky nahrazující chybějící část těla, přes ortézy – pomůcky korigující nebo zajišťující určitou funkci skeletu, epitézy – pomůcky kosmeticky nahrazující chybějící část těla, ortopedickou obuv až po lokomoční pomůcky – pomůcky podpůrné jako hole, berle, vozíky atd. S rozvojem vědy a techniky, s rozvojem možností průmyslového zpracování se některá odvětví oboru odpoutala od čistě individuálního přístupu a pomůcky jsou v současnosti zhotovovány velmi často sériově nebo polosériově. Je to buď u tělesných partií, které mají jednotlivci podobné – ortézy ruky, nohy včetně ortopedické či zdravotní obuvi, ortézy pro velké klouby skeletu a pod., nebo pomůcky, které jsou na tvaru těla nezávislé - například lokomoční pomůcky. Čistě individuální ošetření ortopedickou pomůckou vyžadují funkční protézy horních a dolních končetin, léčebné ortézy trupu, všeobecně ortézy pro děti a prakticky veškeré těžší postižení. Všechny snahy řešit tuto problematiku sériově vedou k pomůckám se sníženým léčebným efektem, protože nedokáží přesně akceptovat individuální tělesný tvar, například rozdílné proporce dětí, které jsou oproti dospělým rozmanitější. Pomůcka je zpravidla předepsána odborným lékařem, zhotovena protetickým pracovištěm a následně užívána pacientem po určitou předepsanou dobu, nebo po dobu garantované životnosti. Splnit požadavek zhotovení kvalitní ortopedické pomůcky může pouze pracoviště splňující základní kritéria. Jedním je technické a technologické zázemí , které často lze splnit. Druhým, zvlášť důležitým kritériem, je kvalifikovanost pracovníků odborného pracoviště. Kvalifikace technika ortotik – protetik se nezíská snadno, musí splňovat řadu podmínek jak z hlediska teoretického, tak z pohledu praktického, který je neobyčejně individuální a je zapotřebí i určitého talentu. Pracoviště, které tyto kvalifikační požadavky z velké části splňuje, zpravidla zhotovuje pomůcky kvalitní, odpovídající veškerým požadavkům. Zde naleznete seznam firem s akreditovanými pracovníky, které se dobrovolně přihlásily ke zveřejnění na tomto webu.
Pokud jste se jako pacienti v praxi setkali s něčím, co neodpovídá náplni a poslání našeho oboru, tedy zhotovování opovídajících kvalitních prostředků zdravotnické techniky, můžete své připomínky, stížnosti či náměty zaslat mailem nebo poštou na adresu:

Federace ortopedických protetiků technických oborů (FOPTO)
Zápy 160
250 01    Brandýs nad Labem
e-mail: info@ortotikaprotetika.cz


Pokud potřebujete poradenství v sociální oblasti pro tělesně postižené, můžete se s dotazem obrátit na JUDr. Zdenu Cupkovou.